پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
660300
بیشترین: 
664750
قیمت تقلبی: 
664500
زمان: 
12/28 23:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 28 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 664500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 11:50","price":660300},{"date":"1396/12/28 11:55","price":660750},{"date":"1396/12/28 12:05","price":660600},{"date":"1396/12/28 12:10","price":660500},{"date":"1396/12/28 12:35","price":660550},{"date":"1396/12/28 12:40","price":660500},{"date":"1396/12/28 13:05","price":661500},{"date":"1396/12/28 13:20","price":661950},{"date":"1396/12/28 13:30","price":662450},{"date":"1396/12/28 13:35","price":662750},{"date":"1396/12/28 13:40","price":662850},{"date":"1396/12/28 13:50","price":663200},{"date":"1396/12/28 14:10","price":663700},{"date":"1396/12/28 14:15","price":663450},{"date":"1396/12/28 14:20","price":663400},{"date":"1396/12/28 14:25","price":663150},{"date":"1396/12/28 14:30","price":663100},{"date":"1396/12/28 14:35","price":662750},{"date":"1396/12/28 14:45","price":662600},{"date":"1396/12/28 14:50","price":662400},{"date":"1396/12/28 15:00","price":662250},{"date":"1396/12/28 15:10","price":662200},{"date":"1396/12/28 15:40","price":662150},{"date":"1396/12/28 16:05","price":662800},{"date":"1396/12/28 16:10","price":662700},{"date":"1396/12/28 16:50","price":662850},{"date":"1396/12/28 17:10","price":663850},{"date":"1396/12/28 17:30","price":664000},{"date":"1396/12/28 17:35","price":664250},{"date":"1396/12/28 18:30","price":662500},{"date":"1396/12/28 18:35","price":664250},{"date":"1396/12/28 19:50","price":664750},{"date":"1396/12/28 23:10","price":664500}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398