پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
152325
بیشترین: 
153525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153364
زمان: 
12/28 22:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 28 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 28 اسفند 1396 , 153364 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 11:50","price":152486},{"date":"1396/12/28 12:05","price":152417},{"date":"1396/12/28 12:25","price":152371},{"date":"1396/12/28 12:35","price":152348},{"date":"1396/12/28 12:40","price":152325},{"date":"1396/12/28 12:50","price":152348},{"date":"1396/12/28 13:00","price":152325},{"date":"1396/12/28 13:05","price":152579},{"date":"1396/12/28 13:15","price":152556},{"date":"1396/12/28 13:20","price":152763},{"date":"1396/12/28 13:35","price":152902},{"date":"1396/12/28 13:40","price":152971},{"date":"1396/12/28 13:50","price":152994},{"date":"1396/12/28 14:00","price":152971},{"date":"1396/12/28 14:10","price":153179},{"date":"1396/12/28 14:15","price":153087},{"date":"1396/12/28 14:20","price":152971},{"date":"1396/12/28 14:25","price":152856},{"date":"1396/12/28 14:30","price":152833},{"date":"1396/12/28 14:35","price":152810},{"date":"1396/12/28 14:45","price":152763},{"date":"1396/12/28 14:50","price":152740},{"date":"1396/12/28 15:00","price":152671},{"date":"1396/12/28 15:05","price":152694},{"date":"1396/12/28 15:25","price":152648},{"date":"1396/12/28 15:35","price":152717},{"date":"1396/12/28 15:40","price":152740},{"date":"1396/12/28 15:50","price":152810},{"date":"1396/12/28 15:55","price":152787},{"date":"1396/12/28 16:00","price":152740},{"date":"1396/12/28 16:05","price":152994},{"date":"1396/12/28 16:10","price":152948},{"date":"1396/12/28 16:25","price":152971},{"date":"1396/12/28 16:30","price":152994},{"date":"1396/12/28 16:40","price":152948},{"date":"1396/12/28 16:50","price":153017},{"date":"1396/12/28 17:00","price":153064},{"date":"1396/12/28 17:10","price":153110},{"date":"1396/12/28 17:15","price":153133},{"date":"1396/12/28 17:25","price":153156},{"date":"1396/12/28 17:35","price":153179},{"date":"1396/12/28 17:40","price":153133},{"date":"1396/12/28 17:45","price":153110},{"date":"1396/12/28 17:50","price":153133},{"date":"1396/12/28 17:55","price":153202},{"date":"1396/12/28 18:00","price":153179},{"date":"1396/12/28 18:05","price":153202},{"date":"1396/12/28 18:10","price":153225},{"date":"1396/12/28 18:20","price":153202},{"date":"1396/12/28 18:40","price":153179},{"date":"1396/12/28 18:45","price":153202},{"date":"1396/12/28 18:50","price":153225},{"date":"1396/12/28 18:55","price":153271},{"date":"1396/12/28 19:05","price":153225},{"date":"1396/12/28 19:10","price":153341},{"date":"1396/12/28 19:15","price":153387},{"date":"1396/12/28 19:20","price":153456},{"date":"1396/12/28 19:25","price":153502},{"date":"1396/12/28 19:35","price":153525},{"date":"1396/12/28 19:50","price":153410},{"date":"1396/12/28 19:55","price":153387},{"date":"1396/12/28 20:00","price":153364},{"date":"1396/12/28 20:30","price":153341},{"date":"1396/12/28 20:35","price":153364},{"date":"1396/12/28 20:40","price":153387},{"date":"1396/12/28 20:45","price":153364},{"date":"1396/12/28 20:50","price":153341},{"date":"1396/12/28 20:55","price":153364},{"date":"1396/12/28 21:05","price":153341},{"date":"1396/12/28 21:10","price":153318},{"date":"1396/12/28 21:15","price":153341},{"date":"1396/12/28 21:20","price":153364},{"date":"1396/12/28 21:35","price":153341},{"date":"1396/12/28 21:40","price":153318},{"date":"1396/12/28 21:55","price":153341},{"date":"1396/12/28 22:10","price":153364},{"date":"1396/12/28 22:25","price":153387},{"date":"1396/12/28 22:30","price":153341},{"date":"1396/12/28 22:35","price":153364}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398