پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
660050
بیشترین: 
664750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
664650
زمان: 
12/28 22:35
قیمت مثقال طلا امروز 28 اسفند 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 28 اسفند 1396 , 664650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 11:50","price":660400},{"date":"1396/12/28 12:05","price":660100},{"date":"1396/12/28 12:40","price":660050},{"date":"1396/12/28 12:50","price":660100},{"date":"1396/12/28 13:00","price":660050},{"date":"1396/12/28 13:05","price":661100},{"date":"1396/12/28 13:15","price":661050},{"date":"1396/12/28 13:20","price":661950},{"date":"1396/12/28 13:35","price":662550},{"date":"1396/12/28 13:40","price":662800},{"date":"1396/12/28 13:50","price":662850},{"date":"1396/12/28 14:00","price":662800},{"date":"1396/12/28 14:10","price":663750},{"date":"1396/12/28 14:15","price":663300},{"date":"1396/12/28 14:20","price":662850},{"date":"1396/12/28 14:25","price":662350},{"date":"1396/12/28 14:30","price":662250},{"date":"1396/12/28 14:35","price":662200},{"date":"1396/12/28 14:45","price":661950},{"date":"1396/12/28 14:50","price":661900},{"date":"1396/12/28 15:00","price":661600},{"date":"1396/12/28 15:05","price":661650},{"date":"1396/12/28 15:25","price":661550},{"date":"1396/12/28 15:35","price":661700},{"date":"1396/12/28 15:40","price":661750},{"date":"1396/12/28 15:50","price":661900},{"date":"1396/12/28 15:55","price":661850},{"date":"1396/12/28 16:00","price":661750},{"date":"1396/12/28 16:05","price":662950},{"date":"1396/12/28 16:10","price":662750},{"date":"1396/12/28 16:25","price":662800},{"date":"1396/12/28 16:30","price":662850},{"date":"1396/12/28 16:40","price":662750},{"date":"1396/12/28 16:50","price":663050},{"date":"1396/12/28 17:00","price":663150},{"date":"1396/12/28 17:10","price":663450},{"date":"1396/12/28 17:15","price":663500},{"date":"1396/12/28 17:25","price":663550},{"date":"1396/12/28 17:30","price":663700},{"date":"1396/12/28 17:35","price":663750},{"date":"1396/12/28 17:40","price":663650},{"date":"1396/12/28 17:45","price":663600},{"date":"1396/12/28 17:50","price":663650},{"date":"1396/12/28 17:55","price":663800},{"date":"1396/12/28 18:00","price":663750},{"date":"1396/12/28 18:05","price":663800},{"date":"1396/12/28 18:10","price":663850},{"date":"1396/12/28 18:20","price":663800},{"date":"1396/12/28 18:40","price":663750},{"date":"1396/12/28 18:45","price":663800},{"date":"1396/12/28 18:50","price":663850},{"date":"1396/12/28 18:55","price":663950},{"date":"1396/12/28 19:05","price":663850},{"date":"1396/12/28 19:10","price":664100},{"date":"1396/12/28 19:15","price":664200},{"date":"1396/12/28 19:20","price":664350},{"date":"1396/12/28 19:25","price":664450},{"date":"1396/12/28 19:35","price":664500},{"date":"1396/12/28 19:50","price":664750},{"date":"1396/12/28 19:55","price":664700},{"date":"1396/12/28 20:00","price":664650},{"date":"1396/12/28 20:30","price":664600},{"date":"1396/12/28 20:35","price":664650},{"date":"1396/12/28 20:40","price":664700},{"date":"1396/12/28 20:45","price":664650},{"date":"1396/12/28 20:50","price":664600},{"date":"1396/12/28 20:55","price":664650},{"date":"1396/12/28 21:05","price":664600},{"date":"1396/12/28 21:10","price":664550},{"date":"1396/12/28 21:15","price":664600},{"date":"1396/12/28 21:20","price":664650},{"date":"1396/12/28 21:35","price":664600},{"date":"1396/12/28 21:40","price":664550},{"date":"1396/12/28 21:55","price":664600},{"date":"1396/12/28 22:10","price":664650},{"date":"1396/12/28 22:25","price":664700},{"date":"1396/12/28 22:30","price":664600},{"date":"1396/12/28 22:35","price":664650}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398