کمترین: 
4832
بیشترین: 
4875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4857
زمان: 
12/28 16:20
قیمت دلار امروز 28 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 28 اسفند 1396 , 4857 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 11:10","price":4832},{"date":"1396/12/28 11:40","price":4837},{"date":"1396/12/28 12:10","price":4851},{"date":"1396/12/28 12:20","price":4871},{"date":"1396/12/28 12:30","price":4875},{"date":"1396/12/28 16:20","price":4857}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398