کمترین: 
1312
بیشترین: 
1314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1312
زمان: 
12/28 12:00
قیمت لیر ترکیه امروز 28 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 1312 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 11:00","price":1312},{"date":"1396/12/28 11:10","price":1314},{"date":"1396/12/28 12:00","price":1312}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398