کمترین: 
45
بیشترین: 
46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46
زمان: 
12/28 16:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 28 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 28 اسفند 1396 , 46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 10:10","price":45},{"date":"1396/12/28 13:00","price":46},{"date":"1396/12/28 16:10","price":45},{"date":"1396/12/28 16:40","price":46}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399