کمترین: 
3406.7
بیشترین: 
3406.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3406.7
زمان: 
12/28 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 28 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 28 اسفند 1396 , 3406.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 09:10","price":3406.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398