کمترین: 
12521.8
بیشترین: 
12521.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12521.8
زمان: 
12/28 09:10
قیمت دینار کویت امروز 28 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 12521.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 09:10","price":12521.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398