کمترین: 
2875.6
بیشترین: 
2875.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2875.6
زمان: 
12/28 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 28 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 28 اسفند 1396 , 2875.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 09:10","price":2875.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399