کمترین: 
960.9
بیشترین: 
960.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
960.9
زمان: 
12/28 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 28 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 960.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 09:10","price":960.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398