پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
579.5
بیشترین: 
585.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
584
زمان: 
12/28 23:00
قیمت گازوئیل امروز 28 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 اسفند 1396 , 584 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 05:00","price":579.5},{"date":"1396/12/28 05:32","price":579.63},{"date":"1396/12/28 06:00","price":580.38},{"date":"1396/12/28 07:00","price":580.13},{"date":"1396/12/28 07:32","price":580.25},{"date":"1396/12/28 08:00","price":580.13},{"date":"1396/12/28 08:32","price":579.88},{"date":"1396/12/28 09:00","price":580.13},{"date":"1396/12/28 09:32","price":580.38},{"date":"1396/12/28 10:00","price":580.88},{"date":"1396/12/28 10:32","price":580.63},{"date":"1396/12/28 11:00","price":580.88},{"date":"1396/12/28 11:32","price":581.25},{"date":"1396/12/28 12:08","price":580.75},{"date":"1396/12/28 12:32","price":579.88},{"date":"1396/12/28 13:32","price":580.38},{"date":"1396/12/28 14:00","price":581.38},{"date":"1396/12/28 14:32","price":582.63},{"date":"1396/12/28 15:00","price":582.38},{"date":"1396/12/28 15:32","price":582.88},{"date":"1396/12/28 16:00","price":583.63},{"date":"1396/12/28 16:32","price":585.38},{"date":"1396/12/28 17:00","price":584.38},{"date":"1396/12/28 17:32","price":583.63},{"date":"1396/12/28 18:00","price":582.38},{"date":"1396/12/28 18:32","price":583.38},{"date":"1396/12/28 19:00","price":580.63},{"date":"1396/12/28 19:32","price":580.88},{"date":"1396/12/28 20:00","price":581.88},{"date":"1396/12/28 21:32","price":584.13},{"date":"1396/12/28 22:32","price":583.13},{"date":"1396/12/28 23:00","price":584}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398