پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9284
بیشترین: 
1.9515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9295
زمان: 
12/28 23:00
قیمت بنزین امروز 28 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 28 اسفند 1396 , 1.9295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/28 03:00","price":1.9405},{"date":"1396/12/28 03:32","price":1.939},{"date":"1396/12/28 04:00","price":1.94},{"date":"1396/12/28 04:32","price":1.9395},{"date":"1396/12/28 05:00","price":1.9365},{"date":"1396/12/28 05:32","price":1.9375},{"date":"1396/12/28 07:32","price":1.937},{"date":"1396/12/28 08:00","price":1.9365},{"date":"1396/12/28 09:32","price":1.9375},{"date":"1396/12/28 10:00","price":1.9385},{"date":"1396/12/28 11:00","price":1.9395},{"date":"1396/12/28 11:32","price":1.9404},{"date":"1396/12/28 12:08","price":1.9384},{"date":"1396/12/28 12:32","price":1.937},{"date":"1396/12/28 13:00","price":1.9325},{"date":"1396/12/28 13:32","price":1.9345},{"date":"1396/12/28 14:00","price":1.9355},{"date":"1396/12/28 14:32","price":1.9395},{"date":"1396/12/28 15:00","price":1.9375},{"date":"1396/12/28 15:32","price":1.9392},{"date":"1396/12/28 16:00","price":1.9445},{"date":"1396/12/28 16:32","price":1.9515},{"date":"1396/12/28 17:00","price":1.9465},{"date":"1396/12/28 17:32","price":1.942},{"date":"1396/12/28 18:00","price":1.9398},{"date":"1396/12/28 18:32","price":1.9434},{"date":"1396/12/28 19:00","price":1.9286},{"date":"1396/12/28 19:32","price":1.9284},{"date":"1396/12/28 20:00","price":1.932},{"date":"1396/12/28 21:32","price":1.9365},{"date":"1396/12/28 22:32","price":1.9289},{"date":"1396/12/28 23:00","price":1.9295}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398