کمترین: 
89
بیشترین: 
89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
89
زمان: 
12/27 15:50
قیمت روبل روسیه امروز 27 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 اسفند 1396 , 89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 15:50","price":89}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398