کمترین: 
802
بیشترین: 
803
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
802
زمان: 
12/27 13:10
قیمت یوان چین امروز 27 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 اسفند 1396 , 802 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 12:40","price":803},{"date":"1396/12/27 13:10","price":802}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398