کمترین: 
1575000
بیشترین: 
1586000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1575000
زمان: 
12/27 16:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 27 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 27 اسفند 1396 , 1575000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 12:24","price":1586000},{"date":"1396/12/27 13:54","price":1583000},{"date":"1396/12/27 14:00","price":1580000},{"date":"1396/12/27 16:12","price":1575000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398