کمترین: 
1328
بیشترین: 
1328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1328
زمان: 
12/27 12:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 27 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 27 اسفند 1396 , 1328 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 12:20","price":1328}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398