کمترین: 
775000
بیشترین: 
784000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
784000
زمان: 
12/27 21:24
قیمت نیم سکه امروز 27 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 27 اسفند 1396 , 784000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 11:54","price":778000},{"date":"1396/12/27 12:06","price":775000},{"date":"1396/12/27 12:30","price":781000},{"date":"1396/12/27 13:54","price":780500},{"date":"1396/12/27 14:00","price":780000},{"date":"1396/12/27 16:12","price":775000},{"date":"1396/12/27 18:42","price":779500},{"date":"1396/12/27 21:24","price":784000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398