کمترین: 
3878
بیشترین: 
3884
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3880
زمان: 
12/27 13:20
قیمت دلار استرالیا امروز 27 اسفند 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 27 اسفند 1396 , 3880 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 11:30","price":3884},{"date":"1396/12/27 11:40","price":3879},{"date":"1396/12/27 12:00","price":3878},{"date":"1396/12/27 12:10","price":3881},{"date":"1396/12/27 13:20","price":3880}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398