پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
65530
بیشترین: 
659100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
659100
زمان: 
12/27 21:20
قیمت آبشده نقدی امروز 27 اسفند 1396
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 27 اسفند 1396 , 659100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 10:25","price":65530},{"date":"1396/12/27 11:35","price":65560},{"date":"1396/12/27 11:50","price":65620},{"date":"1396/12/27 11:55","price":65670},{"date":"1396/12/27 12:00","price":65700},{"date":"1396/12/27 12:05","price":65650},{"date":"1396/12/27 12:20","price":65640},{"date":"1396/12/27 12:35","price":65670},{"date":"1396/12/27 12:40","price":65770},{"date":"1396/12/27 12:45","price":65750},{"date":"1396/12/27 12:55","price":65790},{"date":"1396/12/27 13:05","price":65810},{"date":"1396/12/27 13:15","price":65840},{"date":"1396/12/27 13:20","price":65880},{"date":"1396/12/27 13:25","price":65890},{"date":"1396/12/27 13:35","price":65925},{"date":"1396/12/27 13:40","price":66050},{"date":"1396/12/27 13:45","price":66100},{"date":"1396/12/27 13:50","price":66135},{"date":"1396/12/27 13:55","price":66100},{"date":"1396/12/27 14:00","price":66150},{"date":"1396/12/27 14:05","price":66210},{"date":"1396/12/27 14:10","price":66215},{"date":"1396/12/27 14:20","price":66275},{"date":"1396/12/27 14:25","price":66285},{"date":"1396/12/27 14:35","price":66345},{"date":"1396/12/27 15:10","price":66335},{"date":"1396/12/27 15:25","price":66320},{"date":"1396/12/27 16:05","price":65875},{"date":"1396/12/27 16:10","price":65860},{"date":"1396/12/27 16:15","price":658600},{"date":"1396/12/27 16:40","price":658400},{"date":"1396/12/27 16:50","price":658250},{"date":"1396/12/27 17:35","price":658000},{"date":"1396/12/27 17:40","price":658250},{"date":"1396/12/27 17:50","price":658600},{"date":"1396/12/27 18:00","price":659000},{"date":"1396/12/27 19:00","price":659050},{"date":"1396/12/27 21:20","price":659100}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398