کمترین: 
5853
بیشترین: 
5879
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5853
زمان: 
12/27 13:40
قیمت یورو امروز 27 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 27 اسفند 1396 , 5853 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 10:10","price":5879},{"date":"1396/12/27 10:30","price":5863},{"date":"1396/12/27 10:40","price":5858},{"date":"1396/12/27 13:40","price":5853}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398