کمترین: 
201713
بیشترین: 
204360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
203036
زمان: 
12/27 19:00
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 27 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 27 اسفند 1396 , 203036 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 10:05","price":201713},{"date":"1396/12/27 11:35","price":201805},{"date":"1396/12/27 11:50","price":201990},{"date":"1396/12/27 11:55","price":202144},{"date":"1396/12/27 12:00","price":202236},{"date":"1396/12/27 12:05","price":202082},{"date":"1396/12/27 12:20","price":202051},{"date":"1396/12/27 12:35","price":202144},{"date":"1396/12/27 12:40","price":202451},{"date":"1396/12/27 12:45","price":202390},{"date":"1396/12/27 12:55","price":202513},{"date":"1396/12/27 13:05","price":202575},{"date":"1396/12/27 13:15","price":202667},{"date":"1396/12/27 13:20","price":202944},{"date":"1396/12/27 13:25","price":203005},{"date":"1396/12/27 13:30","price":203067},{"date":"1396/12/27 13:35","price":203221},{"date":"1396/12/27 13:40","price":203467},{"date":"1396/12/27 13:45","price":203775},{"date":"1396/12/27 13:50","price":203991},{"date":"1396/12/27 13:55","price":203775},{"date":"1396/12/27 14:05","price":204144},{"date":"1396/12/27 14:10","price":204175},{"date":"1396/12/27 14:25","price":204237},{"date":"1396/12/27 14:35","price":204360},{"date":"1396/12/27 16:05","price":202913},{"date":"1396/12/27 16:40","price":202790},{"date":"1396/12/27 17:50","price":203005},{"date":"1396/12/27 19:00","price":203036}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398