کمترین: 
480.8
بیشترین: 
579
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490
زمان: 
12/27 19:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 27 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 27 اسفند 1396 , 490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/27 00:00","price":561.22},{"date":"1396/12/27 00:30","price":558.91},{"date":"1396/12/27 01:00","price":579},{"date":"1396/12/27 01:30","price":569.89},{"date":"1396/12/27 02:00","price":570.05},{"date":"1396/12/27 02:30","price":575},{"date":"1396/12/27 03:00","price":566.26},{"date":"1396/12/27 03:30","price":565.91},{"date":"1396/12/27 04:00","price":553},{"date":"1396/12/27 04:30","price":542.36},{"date":"1396/12/27 05:00","price":550.44},{"date":"1396/12/27 06:00","price":544.39},{"date":"1396/12/27 06:30","price":527.53},{"date":"1396/12/27 07:00","price":530.54},{"date":"1396/12/27 08:00","price":536.32},{"date":"1396/12/27 08:30","price":529.24},{"date":"1396/12/27 12:00","price":531.25},{"date":"1396/12/27 12:30","price":535.21},{"date":"1396/12/27 13:00","price":536.69},{"date":"1396/12/27 13:30","price":530.9},{"date":"1396/12/27 14:00","price":528.01},{"date":"1396/12/27 14:30","price":525.88},{"date":"1396/12/27 15:00","price":514},{"date":"1396/12/27 15:30","price":516},{"date":"1396/12/27 16:00","price":531},{"date":"1396/12/27 16:30","price":522.04},{"date":"1396/12/27 17:00","price":501},{"date":"1396/12/27 17:30","price":496},{"date":"1396/12/27 18:30","price":480.8},{"date":"1396/12/27 19:00","price":491},{"date":"1396/12/27 19:30","price":490}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399