کمترین: 
1560000
بیشترین: 
1600000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1560000
زمان: 
12/26 16:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 26 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 26 اسفند 1396 , 1560000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 12:42","price":1598000},{"date":"1396/12/26 13:00","price":1600000},{"date":"1396/12/26 15:24","price":1586000},{"date":"1396/12/26 16:00","price":1560000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398