کمترین: 
1326
بیشترین: 
1328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1326
زمان: 
12/26 16:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 26 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 26 اسفند 1396 , 1326 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 12:40","price":1328},{"date":"1396/12/26 13:30","price":1327},{"date":"1396/12/26 16:00","price":1326}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398