کمترین: 
93
بیشترین: 
93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93
زمان: 
12/26 12:30
قیمت روبل روسیه امروز 26 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 26 اسفند 1396 , 93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 12:30","price":93}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398