کمترین: 
761000
بیشترین: 
798000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
761000
زمان: 
12/26 16:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 26 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 26 اسفند 1396 , 761000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 12:12","price":798000},{"date":"1396/12/26 13:42","price":796000},{"date":"1396/12/26 14:24","price":794000},{"date":"1396/12/26 16:24","price":789000},{"date":"1396/12/26 16:30","price":761000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398