کمترین: 
5260
بیشترین: 
5300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5265
زمان: 
12/26 16:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 اسفند 1396 , 5265 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 10:10","price":5300},{"date":"1396/12/26 11:40","price":5260},{"date":"1396/12/26 12:50","price":5280},{"date":"1396/12/26 16:10","price":5265}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398