کمترین: 
4829
بیشترین: 
4867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4831
زمان: 
12/26 20:20
قیمت دلار امروز 26 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 26 اسفند 1396 , 4831 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 10:10","price":4867},{"date":"1396/12/26 11:10","price":4865},{"date":"1396/12/26 12:00","price":4850},{"date":"1396/12/26 12:10","price":4846},{"date":"1396/12/26 12:20","price":4842},{"date":"1396/12/26 12:40","price":4841},{"date":"1396/12/26 13:30","price":4840},{"date":"1396/12/26 13:50","price":4834},{"date":"1396/12/26 16:20","price":4829},{"date":"1396/12/26 20:20","price":4831}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398