کمترین: 
654500
بیشترین: 
658000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
655500
زمان: 
12/26 20:05
قیمت مثقال طلا امروز 26 اسفند 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 26 اسفند 1396 , 655500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 10:10","price":658000},{"date":"1396/12/26 12:15","price":657000},{"date":"1396/12/26 12:20","price":656800},{"date":"1396/12/26 12:25","price":657800},{"date":"1396/12/26 12:35","price":657300},{"date":"1396/12/26 12:45","price":657800},{"date":"1396/12/26 13:00","price":657300},{"date":"1396/12/26 13:05","price":657000},{"date":"1396/12/26 13:10","price":656800},{"date":"1396/12/26 13:25","price":656600},{"date":"1396/12/26 13:30","price":656500},{"date":"1396/12/26 13:40","price":656000},{"date":"1396/12/26 13:45","price":655900},{"date":"1396/12/26 13:55","price":655000},{"date":"1396/12/26 14:10","price":655200},{"date":"1396/12/26 14:15","price":655500},{"date":"1396/12/26 14:25","price":655800},{"date":"1396/12/26 14:50","price":656200},{"date":"1396/12/26 14:55","price":656500},{"date":"1396/12/26 15:15","price":656000},{"date":"1396/12/26 15:45","price":655200},{"date":"1396/12/26 15:50","price":654800},{"date":"1396/12/26 16:10","price":654500},{"date":"1396/12/26 16:25","price":654700},{"date":"1396/12/26 17:05","price":655300},{"date":"1396/12/26 17:30","price":655500},{"date":"1396/12/26 17:40","price":655000},{"date":"1396/12/26 17:50","price":655300},{"date":"1396/12/26 20:05","price":655500}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399