کمترین: 
2217.1
بیشترین: 
2217.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2217.1
زمان: 
12/26 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 26 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 اسفند 1396 , 2217.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 09:10","price":2217.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398