کمترین: 
65.6
بیشترین: 
65.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.6
زمان: 
12/26 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 26 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 26 اسفند 1396 , 65.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 09:10","price":65.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398