کمترین: 
964.1
بیشترین: 
964.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
964.1
زمان: 
12/26 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 26 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 26 اسفند 1396 , 964.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 09:10","price":964.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398