کمترین: 
1035.5
بیشترین: 
1035.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1035.5
زمان: 
12/26 09:10
قیمت ریال قطر امروز 26 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 26 اسفند 1396 , 1035.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 09:10","price":1035.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398