کمترین: 
595.4
بیشترین: 
595.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
595.4
زمان: 
12/26 09:10
قیمت یوان چین امروز 26 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 26 اسفند 1396 , 595.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/26 09:10","price":595.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398