کمترین: 
0
بیشترین: 
962.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
962.9
زمان: 
12/25 14:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 962.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":962.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398