کمترین: 
0
بیشترین: 
480.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
480.7
زمان: 
12/25 14:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 25 اسفند 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 480.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":480.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398