کمترین: 
0
بیشترین: 
7.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.4
زمان: 
12/25 14:00
قیمت لیر سوریه امروز 25 اسفند 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 7.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":7.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399