کمترین: 
0
بیشترین: 
1035.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1035.6
زمان: 
12/25 14:00
قیمت ریال قطر امروز 25 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 25 اسفند 1396 , 1035.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":1035.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398