کمترین: 
0
بیشترین: 
12534.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12534.1
زمان: 
12/25 14:00
قیمت دینار کویت امروز 25 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 12534.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":12534.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398