کمترین: 
0
بیشترین: 
488.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
488.2
زمان: 
12/25 14:00
قیمت کرون نروژ امروز 25 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 488.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":488.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398