کمترین: 
0
بیشترین: 
3991.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3991.1
زمان: 
12/25 14:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 3991.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":3991.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398