کمترین: 
0
بیشترین: 
2910.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2910.8
زمان: 
12/25 14:00
قیمت دلار کانادا امروز 25 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 اسفند 1396 , 2910.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":2910.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398