کمترین: 
0
بیشترین: 
3556.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3556.4
زمان: 
12/25 14:00
قیمت ین ژاپن امروز 25 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 اسفند 1396 , 3556.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":3556.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398