کمترین: 
0
بیشترین: 
597.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
597.3
زمان: 
12/25 14:00
قیمت یوان چین امروز 25 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 25 اسفند 1396 , 597.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":597.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398