کمترین: 
0
بیشترین: 
971
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
971
زمان: 
12/25 14:00
قیمت لیر ترکیه امروز 25 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 اسفند 1396 , 971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 13:50","price":0},{"date":"1396/12/25 14:00","price":971}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398