کمترین: 
12701
بیشترین: 
12789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12748
زمان: 
12/25 22:20
قیمت دینار بحرین امروز 25 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 اسفند 1396 , 12748 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 11:50","price":12701},{"date":"1396/12/25 12:50","price":12748},{"date":"1396/12/25 14:20","price":12750},{"date":"1396/12/25 16:20","price":12701},{"date":"1396/12/25 18:20","price":12748},{"date":"1396/12/25 18:30","price":12750},{"date":"1396/12/25 19:40","price":12748},{"date":"1396/12/25 20:10","price":12750},{"date":"1396/12/25 21:50","price":12752},{"date":"1396/12/25 22:00","price":12789},{"date":"1396/12/25 22:20","price":12748}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398