کمترین: 
4865
بیشترین: 
4865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4865
زمان: 
12/25 10:50
قیمت دلار امروز 25 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 اسفند 1396 , 4865 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 10:50","price":4865}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398