کمترین: 
45
بیشترین: 
46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46
زمان: 
12/25 11:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 25 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 25 اسفند 1396 , 46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 10:10","price":45},{"date":"1396/12/25 11:50","price":46}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398