کمترین: 
5905
بیشترین: 
5905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5905
زمان: 
12/25 10:10
قیمت یورو امروز 25 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 اسفند 1396 , 5905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/25 10:10","price":5905}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398