کمترین: 
1310.12
بیشترین: 
1321.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1313.73
زمان: 
12/25 23:55
قیمت اونس طلا امروز 25 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 25 اسفند 1396 , 1313.73 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398